Naujienos

Miško Rangovai

Miško darbų rangovų asociacijos svetainė

Apie Mus

Esame visuomeninė organizacija, vienijanti  fizinius ir juridinius asmenis, kurie teikia biržių rėžimo, projektų rengimo, miško sodinimo ir priežiūros, jaunuolynų ugdymo bei kitų miškų ūkio darbų ir medienos ruošos paslaugas  miško savininkams ir valstybinių miškų valdytojams.

Mes buriamės norėdami  pasidalinti savo džiaugsmais ir nuoskaudomis, bendrai ieškoti visiems ir kiekvienam atskirai kylančių problemų sprendimo būdų.

Norite Tapti Nariu?

Kviečiame jungtis prie mūsų ir apjungti miške dirbančių asmenų patirtį, žinias ir gebėjimus siekiant pagerinti savo, kaip rangovų, darbo sąlygas. Esame visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, vienijanti visus asmenis, teikiančius miškų ūkio ir miško ruošos paslaugas, neprikasomai nuo veiklos dydžio ir formos.  Mūsų nariais gali būti fiziniai asmenys vykdantys individualią veiklą pagal pažymą arba pagal verslo liudijimą, individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, miško savininkų kooperatyvai, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, jei tik teikia miškų ūkio ar miško ruošos paslaugas. Nesvarbu, ar ši veikla yra pagrindinė ar tik viena iš veiklų.

 

icon01-free-img

Nario mokestis metams - tik 20€

Veiklos Rezultatai

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų vykdomos veiklos rezultatais!

Mūsų Partneriai

Kviečiame asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas bendradarbiauti ir tapti mūsų partneriais. Kartu apjungę savo žinias ir gebėjimus greičiau pasieksime bendrus tikslus.