AR VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA IR RANGOVAI PARTNERIAI?

Ar VMU ir rangovai partneriai? Tekstas PDF formatu žurnale Miškiai

Pernai Miško darbų rangovų asociacija savo rezoliucijoje išvardijome rangovus liečiančias problemas, kurias per ketvirtį amžiaus užaugino 42 savarankiškų urėdijų sistema,  ir tikėjomės, kad pertvarka vykdoma ir šių problemų sprendimui. Kai pavasarį susitikome su vos pradėjusiu eiti pareigas VMU direktoriumi Mariumi Pulkauninku, likome labai patenkinti jo pozityviu požiūriu į rangovus kaip urėdijos partnerius.  Tačiau daugiau su Mariumi pabendrauti neteko. Matomai, senosios urėdijų sistemos atstovai jam įrodė, kad rangovus išnaudojant taip pat kaip iki šiol, galima gauti neblogą įmonės pelną.  (Pagal Miškų statistikos informaciją medienos ruošos tiesioginis pelnas urėdijose 2016 metais buvo 63 proc. ) O rangovai iki šiol nesugebėdavo susivienyti, tai negreitai taps jėga, su kuria reikėtų skaitytis.