Ataskaitinis susirinkimas

2018-04-12 Girionyse įvyko Miško darbų rangovų asociacijos ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 21-os  įmonės-asociacijos narės-atstovai,  ir atstovai 12 įmonių, kurios nėra asociacijos nariai ir dalyvavo svečių teisėmis.

MDRA pirminikas Vidmantas Jusas pristatė veiklos ir finansinę ataskaitas, kurioms susirinkimas pritarė.

Pirmininkas Vidmantas Jusas pateikė susirinkimo Rezoliucijos projektą. Rangovai nusivylę naujos įmonės pirmais žingsniais, nes nemato jokių teigiamų pokyčių. Netgi atvirkščiai:  pernai susitikimuose aukšti pareigūnai žadėjo, kad ranga plėsis, o nauja įmonė savo jėgomis vykdys kokį 10-20 proc.darbų. Tuo tarpu matome priešingą vaizdą – urėdija atnaujina savo technikos parką, o tai yra ženklas, kad rangovų reikės mažiau.  Padaliniuose darbų konkursai ir toliau vyksta pagal seną tvarką su nustatytomis įkainių lubomis.  Darbininkų katastrofiškai trūksta, tačiau nėra jokių finansinių galimybių juos privilioti  į miškus. Po pakeitimų ir papildymų visi  susisirinkusieji, asociacijos nariai ir svečiai, pritarė pataisytam Rezoliucijos projektui ir pavedė Vidmantui Jusui po redagavimo ją įteikti nurodytiems asmenims. Rezolicijos tekstas

KMAIK direktorius Vaidotas Lygis trumpai pristatė kolegijos  studijų kryptis.

VĮ VMU  Medienos ruošos skyriaus vedėjas Vigantas Kraujalis pateikė informaciją apie naują įmonę ir miško ruošos suvestinius rodiklius. Rangovus papiktino VMU sprendimas pirkti miško kirtimo ir traukimo mechanizmus, kai rangovams trūksta darbų apimčių. Pranešėjas pažymėjo, kad urėdijų technikos naudojimo savikainą sudėtinga analizuoti dėl naudotų skirtingų metodikų. Todėl urėdijos savikainos lyginimas su rangovų darbų kainomis nėra tikslus. Juo labiau kad nėra informacijos kokiomis sąlygomis darbai vykdyti.