Konkursų sąlygų aptarimas VMU

2018-08-01 Valstybinių miškų urėdijoje diskutavome dėl medienos ruošos ir kitų darbų konkursų sąlygų. Urėdija leido atvykti trims asociacijos atstovams.
Šiuo metu maždaug pusė konkursų yra atskirai ūkiniai ir miško ruošos darbai. Ar bus visi padaliniai verčiami vykdyti atskirus konkursus– nenuspręsta.
Tačiau nuspręsta, kad medienos ruošos konkurso objektas bus urėdijos padalinys.
Rangovai turės siūlyti tris įkainius: kirtimui ir medienos ištraukimui už ktm, paruošiamiesiems baigiamiesiems darbams už ha. Įkainių “lubų” nebus, bet bendra padalinio sąmata negalės būti viršijama. Kitaip sakant “lubos “ išlieka, tik kitaip įpakuotos.
Kirtimams būtų siūlomas plynų kirtimų įkainis. Rinktiniams kirtimams siūloma taikyti koeficientą 1,2, retinimams – 2,0. Medienos ištraukimo įkainis vienas ir vienodas bet kokiam traukimo atstumui. Dėl ploto įkainio indeksavimo pasiūlymų dar nėra. Į jokius kitus kriterijus atsižvelgta nebus. Jei sąlygos pasunkės dėl meteriologinių sąlygų – tai rangovo problema.
Sutartys būtų ilgalaikės, todėl dar atviras klausimas dėl kainų keitimo. Mes pasiūlėme, kad kainos būtų keičiamos pasikeitus degalų kainoms, darbo užmokesčiui ir mokesčiams. Konkrečių formulių dar nėra.
Siūlėme, kad būtų galimybė susipažinti su biržėmis ir gamybos grafiku. Su tuo urėdija sutiko.
Direktoriaus pavaduotojas Valdas Kaubrė patvirtino, kad ir toliau urėdija savo medkirtėmis ir medvežėmis kirs ir veš geriausias biržes. Rangovams bus skiriamos prasčiausios.
Dėl ūkinių darbų urėdija nutarusi, kad suvienodins darbų sąrašą. Konkretų technologinį darbų aprašymą padarys padaliniai pagal vietos sąlygas. Objektas būtų girininkija. Sutartis metams, su galimybe pratęsti dar dviems metams. Įkainių lubų nebus, bet nebus galima viršyti bendros girininkijai nustatytos sumos.
Urėdija baiminasi, kad pasirašius sutartis girininijos ribose, nebus galimybės rangovui atlikti darbus kitoje girininkijoje, jei ten rangovas nespėja. Mes sakėme, kad paprastai rangovai persamdo vienas kitą.
Mes siūlėme, kad konkurso metu būtų galimybė susipažinti su visų darbų konkrečia vieta ir darbų vykdymo grafiku ketvirčiais, su kuo buvo sutikta.
Naują tvarką norima taikyti jau rudeniniams konkursams.
Džiugina, kad pagaliau imtasi seniai žadėtų konkrečių darbų keičiant ir vienodinant konkursų sąlygas. Jei bus ryžtasi atskirti medienos ruošą nuo kitų darbų, jei rangovai nebus verčiami rinkti šiukšles ar valyti inkilus, tai gerai. Jei ūkinių darbų objektas bus girininkija ir bus galimybė susipažinti su darbų objektais iki pateikiant pasiūlymus, tai skirtingi įkainiai dėl sąlygų nebus reikalingi, nes visus darbus padarys vienas rangovas: ir lengvesnius, ir sunkesnius. Iš principo galima siųlyti vieną sumą, už kurią sutinkama atlikti numatytus konkrečius darbus. Tai įneš skaidrumo. Tačiau rangovų finansinė padėtis nuo to nepagerės, nes girininkijai skirtų pinigų suma nepasikeis, nes, sakė, urėdijai ji nustatyta ir negali būti viršyta. Reiškia, konkursuose tikrų kainų, kokios yra privačiuose miškuose, ir toliau nebus.
Dėl medienos ruošos gerai bus, jei iki pasiūlymo pateikimo bus galima susipažinti su biržėmis. Nors medienos ruošos skyriaus vedėjas Vigantas Kraujalis pradėdamas pristatymą nudžiugino, kad siekia tokios tvarkos, kuri garantuotų rangovo maždaug vienodą uždarbį kur jis bedirbtų, tačiau pasiūlyti koeficientai to neužtikrina. Retinimo kirtimuose darbo ir medžiagų sąnaudos yra iki 5 kartų didesnės, nei plynuose. Be to, pati klasifikacija patogi planavimui ir apskaitai, bet per mažai atsižvelgia į konkrečias sąlygas. Plynas kirtimas pušynuose ir lapuotynuose skiriasi. Nesuprantama, kodėl dėl gamtinių sąlygų ištraukimo atstumams padidėjus kelis kartus, ir ištraukimo sąlygoms pablogėjus, kaip buvo pernai rudenį, urėdija turi nepatirti jokių papildomų išlaidų, o padidėjusi savikaina būtų rangovo problema. Siūlant konkurso įkainius būtų logiška planuojamas vidutines kainas pasididinti 20 proc. , kad būtų iš ko dengti galimus nuostolius. Tačiau to nebus galima padaryti, nes “lubos” bus uždėtos, tik kitoje vietoje.
Apibendrinant: skaidrumas padidės, rangovų finansinė padėtis nepagerės, žmonės ir iš miškų bėgs.