Susitikimas su VMU Girionyse

2019-01-16 Gironyse įvyko Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) suorganizuotas miško rangovų, t.t. ir nepriklausančių MDRA, susitikimas su Valstybinės miškų urėdijos (VMU) direktoriumi Mariumi Pulkauninku ir jo pavaduotojais Valdu Kaubre ir Valdu Vaičiūnu. V. Kaubrė pristatė pakeitimus medienos ruošos konkursų sąlygose. Atsisakyta užstato ir garanto, vietoj jo numatyta 5 proc. bauda. Iš sankcijų panaikinta Specialisto pašalinimas. Į nenugalimos jėgos aplinkybes įtraukta nepalankios gamtinės sąlygos. Tačiau išliko 1000 eur baudos. V. Vaičiūnas pristatė miškininkystės darbų konkursų projektą. Pagrindinis dalykas, kad darbai visuose padaliniuose bus vienodi ir objektas bus girininkija.
Urėdijos atstovai atsakė į rangovų klausimus, išklausė komentarus. Seimo narys Valius Ąžuolas išsakė griežtos kritikos VMU vadovams ir pareikalavo nustatyti terminą, iki kada bus atsižvelgta į rangovų reikalavimus. M. Pulkauninkas pažadėjo pirmadienį su MDRA derinti neują sąlygų varijantą, nes rangovai vieningai nubalsavo nedalyvauti konkursuose, jei sąlygos nesikeis.
Susitikimas buvo įrašomas, įrašą paskelbsime vėliau.